AngularJS Logo

ANGULARJS GENEL BAKIŞ VE EĞİTİM

AngularJS açık kaynak kodlu bir web uygulama çatısıdır. Saf HTML kullanarak uygulama geliştirmenize olanak tanır.Veri bağlama ve bağımlılık enjeksiyonu, normal koşullarda sayfalarca yazmak zorunda kalacağınız kodun çoğunu ortadan kaldırır. Her şey tarayıcı içinde gerçekleşir, buda sunucu tarafında oluşacak yükün büyük bir kısmını client(istemci) bilgisayarın yüklenmesi anlamına gelir ki bu da performans ta maksimuma erişmeyi garanti eder.

AngularJS in Genel Özellikleri

 • AngularJS, Zengin internet uygulamları oluşturmanızı kolaylaştıran bir javascript çerçevesidir.
 • AngularJS, yazılımcıya(yani sizlere) Javascript kullanarak temiz MCV(Model View Controller) uygulamları yazma imkanı sağlar.
 • AngularJS de yazmış olduğunuz uygulamlar tüm tarayıcılar tarafından desteklenir ve javascript kodunu otomatik olarak işler.
 • AngularJS açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz bir şekilde kullanım sunar.

 AngularJS Kavramlar ve Core Yapısı

Angularjs Consepti  AngularJS Templates

Kavramlar

 • Veri bağlama (Data Binding) – Model ile görünüm bileşenleri arasındaki verinin otomatik senkronizasyonu.
 • Kapsam(Scope) – Bunlar modele başvuran nesnelerdir. Denetleyici ve görünüm arasında bir yapıştırıcı görevi görür.
 • Denetleyici(Controller) – Bunlar, belirli bir kapsamla ilişkili JavaScript işlevleridir.
 • Hizmetler(Services) – AngularJS XMLHttpRequests yapmak için $ http gibi çeşitli yerleşik hizmetlerle birlikte gelir. Bunlar, uygulamada yalnızca bir kez başlatılan tekil nesnelerdir.
 • Filtreler(Filters) – Bunlar bir diziden öğelerin bir alt kümesini seçer ve yeni bir dizi döndürür.
 • Yönergeler(Directives) – Yönergeler, öğeler, öznitelikler, css ve daha fazlası gibi DOM öğelerinde belirteçlerdir. Bunlar yeni, özel widget’lar olarak hizmet veren özel HTML etiketleri oluşturmak için kullanılabilir. AngularJS, ngBind, ngModel, vb. Gibi yerleşik yönergelere sahiptir.
 • Şablonlar(Templates) – Bunlar denetleyiciden ve modelden alınan bilgilerle işlenmiş görünümdür. Bunlar, tek bir sayfada (index.html gibi) veya kısmi olarak tek bir sayfada birden çok görünüm olabilir .
 • Yönlendirme(Routing) – Görünümleri değiştirme kavramıdır.
 • Model Görünümü Ne olursa olsun(Model View Whatever) – MVW, uygulamayı her biri farklı sorumluluklara sahip Model, Görünüm ve Denetleyici adı verilen farklı parçalara bölmek için kullanılan bir tasarım modelidir. AngularJS, geleneksel anlamda MVC’yi değil, MVVM’ye (Model-View-ViewModel) daha yakın bir şey uygulamamaktadır. Açısal JS ekibi, onu her zamanki gibi Model Görünümü olarak ifade eder.
 • Derin Bağlama(Deep Linking) – Derin bağlantı, URL’deki uygulama durumunu kodlayarak, bu şekilde işaretlenmesini sağlar. Uygulama daha sonra URL’den aynı duruma geri yüklenebilir.
 • Bağımlılık Enjeksiyonu(Dependency Injection) – AngularJS, geliştiricinin uygulamaları kolayca oluşturmasına, anlamasına ve test etmesine yardımcı olan yerleşik bir bağımlılık enjeksiyon alt sistemine sahiptir.

AngularJS Avantajları

 • Tek Sayfa Uygulaması’nın çok temiz ve bakımı mümkün bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
 • HTML’ye veri bağlama özelliği sağlar. Böylece kullanıcıya zengin ve duyarlı bir deneyim sunar.
 • AngularJS kodu birim test edilebilir.
 • AngularJS bağımlılık enjeksiyonunu kullanır ve endişelerin ayrılmasını sağlar.
 • AngularJS yeniden kullanılabilir bileşenler sağlar.
 • AngularJS ile geliştiriciler kısa kod ile daha fazla işlevsellik elde edebilirler.
 • AngularJS’de, görünümler saf html sayfalarıdır ve JavaScript’te yazılan denetleyiciler iş işlemlerini gerçekleştirir.

AngularJS Dezavantajları

 • Güvenli Değil(Not Secure) – AngularJS’de yazılmış olan sadece JavaScript, framework olmak güvenli değildir. Bir uygulamanın güvenliğini sağlamak için sunucu tarafı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi şarttır.
 • Bozunmaz(Not Degradable) – Uygulamanızın kullanıcısı JavaScript’i devre dışı bırakırsa, temel sayfa dışında hiçbir şey görünmez olur.

AngularJS Eğitim İçerikleri ve Konu Başlıkları

 1. Setup
 2. MVC Architecture
 3. Expressions
 4. Modules
 5. Directives
 6. Data Binding
 7. Model
 8. Controllers
 9. Scopes
 10. Filters
 11. Services
 12. Http
 13. Tables
 14. Select
 15. SQL
 16. HTML DOM
 17. Events
 18. Forms
 19. Includes
 20. Validation
 21. API
 22. Routing
 23. Dependency Injection

 

Kaynak: https://www.tutorialspoint.com