Java Server Faces Navigation Kullanımı

Oracle Java Logo

JAVA SERVER FACES (JSF) İLE SAYFA YÖNLENDİRME İŞLEMLERİ

Java Server Faces Sayfalarında gezinme kullarının incelenmesi ve farklı yöntemlerin uygulanmasını öğreneceksiniz.

Eğitim içeriği aşağıda tanımlanmıştır. Eğitime ait içeriği github adresimde bulabilirsiniz.

https://github.com/muhammedali55/JavaEE_JSF_Navigations

Navigations – Sayfa Yönlendirmeleri

Tüm web uygulamalarında olduğu gibi  JSF tarafında da bir web sayfasından  diğer bir web sayfasına geçiş işlemleri yapılmaktadır. JSF sayfalarında bu işlem farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.

Bu eğitimimiz de bu farklı sayfa yönlendirmelerine göz atacağız. Aslında JSF sayfalarında yönlendirme temel olarak iki şekilde yapılır;

  1. İlki Web sayfası içinde aksiyon alabilen kullanıcı arayüzlerinin action methodlarına ilgili sayfanın adı yazılarak yapılır.
  2. İkinci olarak ta Bean kullanarak java sınıfı içinde tanımlanan değişkenlere erişim sağlayarak ilgili sayfaya yönlenmek.

Implicit Navigations

İlk olarak boş bir dinamik web sayfası jsf projesi açınız ve iki adet xhtml sayfa sı ve birde managed bean için java sınıfı ekleyiniz.(index.xhtml, SayfaYeni.xhtml ve indexBean.java).

Dahili - Proje için Sayfa Yönlendirme

Bean sınıfındaki kodlama aşağıda ki şekilde yapılarak gerekli url bilgisi jsf sayfasına iletilir.

Dahili - Proje için Sayfa Yönlendirme 2

Conditional Navigations

Koşullu gezinde aslında Bean yönlendirmeye örnektir ancak burada farklı olan çalışma zamanında yönetilen java sayfasında bulunan case ler ile url string inin değiştirilmesidir. Sayfamıza 3 adet xhtml ve bir de java yönetim sınıfı ekliyoruz.(KosulluGezinme.xhtml, kosulSayfa1.xhtml, kosulSayfa2.xhtml, KosulluGezinmeBean.java)

Conditional Sayfa Yönlendirme

Conditional Sayfa Yönlendirme 1

OnePage & Redirect Page Navigation

Bu konuya kadar yapmış olduğunuz yönlendirmelere dikkatli bakarsanız aslında yönlendirme yaparken sayfa değişmekte fakat web sayfasının url adresinin değişmediğini görürsünüz. İşte bu noktada yapmakta olduğunuz projenin içeriğine bağlı olarak url adresinin de yönlendirme sırasında değişmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda şu küçük eklemeyi yönleneceğiniz sayfanın sonuna eklemeniz gereklidir.

— ?Faces-redirect=true  —

Uygulamamıza bir adet degisenUrlYonlendirme.xhtml sayfası ekleyerek işlemimizi test edelim.

One Page Redirect Sayfa Yönelndirme

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir