JAVA STANDART EDITION EĞİTİMİ

Java Standart Edition Logo

Java Eğitimlerine Nerelerden Erişilebilir ?

JavaSE Eğitimi konusundan Türkiye de bir çok yazılmış kitap bulabilirsiniz. Ayrıca İnternet ortamında bir çok video ve dokümantasyon bulunmaktadır. Bu kaynakları kullanarak JavaSE konusunda hatırı sayılır bilgiye ulaşabilirsiniz.

Biz JavaSE Eğitiminde Zirveyi Hedefliyoruz, peki nasıl ?

Bizim Eğitimlerimiz de sizlere vaat ettiğimiz şey bir programlama dilini nasıl öğrenebileceğiniz hakkında eğitim vermek. Yani sizleri ilk direkt Java yada başka bir dil öğrenmeye odaklamak değil, Tıpkı yeni konuşmayı öğrenen bir çocuk gibi dilin kullanımına odaklamak. Genel anlamda programlama dillerinin yapısına hakim olduktan sonra, sizleri JavaSE dilinin Syntax(Dilin Grameri) ine alıştırıyoruz. Bu işlemleri uygularken de Java Gelişim Haritası yöntemi ile programlama da sağlam bir temel atmanızı garanti ediyoruz.

Türkiye’ de Eğitimi Verilmiş En iyi İçeriğe Sahibiz  ve İddialıyız…

İnternet ortamında ve Kurumsal olarak eğitim veren firmalara baktığımız zaman, Eğitim içeriklerinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Bunun oluşmasında finansal kaygılar(ticari işletme mantığı) ya da kalitesiz eğitim – eğitimci gibi faktörler içerebiliyor. Bir çok firma iyi eğitimler de veriyor tabi ki ancak tüm bu eğitimlerde eksik olan taraflar var. Burada amacımız kurumları karalamak değil odaklandıkları şeyleri söylemek ve kişinin ihtiyacı olan içeriği tam olarak belirleyemediklerini anlatmak.

Eğitim içeriğinizde neler var? Dersleri nasıl işliyorsunuz?

Eğitim içeriğimizi aşağıya liste halinde çıkarttım. Eğitimlerimizde, önce derste işlenecek konun; günlük hayatta karşılığını, mantıksal işleyişini ve akış diagramı gibi kavramlarını işliyoruz. Öğrenci ne olup bittiğini daha kodlama yapmadan mantıksal çerçevesini bilecek. Daha sonra kodlama için gerekli olan Syntax i irdeleyerek öğrencinin yorumlaması istenilecek. Sonrada örnek uygulamalar ile kod yazılacak. Her Step için ayrıca orta ölçekli proje geliştirilerek eğitim pekiştirilecek ve örneklenecek tir.

JavaSE Kısmi Eğitim İçeriklerimiz

 1. Step – 1 JAVA SETUP
 • Eclipse, JavaSE Kurulumları ve Gerekli Ayarlar
 • Eclipse Kullanımı ve Kısayollar
 • Git Kurulumu ve Kullanımı
 1. Step – 2 JAVA TUTORIAL
 • Nesneler Hakkında Bilgilendirme
 • Temel Syntax
 • Değişkenler
 • Tip Dönüşümleri
 • Erişim Belirteçleri
 • Genel Kod Tanımları
 • Methot Kullanımı ve Scanner Sınıfı
 • Access Modifiers
 • Temel Operantlar
 • Loop Kontrolleri
 • Break and Continue
 • Karar Yapıları
 • String Sınıfı
 • Arrays
 • Date & Time
 • Files and I/O
 • Exceptions
 • Inner Classes
 • Java JDK 8-9-10-11 İle Gelenler
 1. Step – 3 OBJECT ORIENTED
 • OOPs Concepts
 • Object and Class
 • Constructor
 • Static keyword
 • This keyword
 • Inheritance(IS-A and HAS-A)
 • Overriding
 • Overloading
 • Polimorphism
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Interfaces
 • Final Keyword
 • Super Keyword
 • İnstanceof operatör
 1. Step – 4 ADVANCED
 • Data Structures
 • Colections
 • Generics
 • Serilalization
 • Networking
 • Sending E-Mail
 • Multi-Threaded
 • Recursion
 • Regular Expressions
 • Enum
 • Annotations
 • Autoboxing and unboxing
 • Wrapper Class
 1. Step – 5 JAVA SWING
 • Netbeans IDE sinin kurulumu
 • Swing yapısı
 • Swing componenlerinin tanıtımı
 • Component Properties
 • Component Events
 1. Step – 6 DATABASE
 • Veritabanı hakkında bilgilendirme
 • MSSql, ORACLE, PostgreSQL Kurulum
 • Tüm Yönleriyle SQL(Structured Query Language) Dili
 • Table, View, Functions, Triggers, Sequences
 • CRUD İşlemleri
 • SQL Tutorial
 1. Step – 7 HIBARNATE(8 Saat)
 • Katmanlı Mimari Eğitim Çalışması
 • Maven Kullanımı
 • POJO(Plain Old Java Object)
 • JDBC
 • CRUD İşlemleri
 • What is ORM?
 • Hibernate About – Architecture
 • Hibernate Setup
 • Hibernate Annotations
 • HQL (hibernate Query Language)
 • Criteria Queries
 • Native SQL

NOT: Tüm Eğitim Steplerinin sonunda bir önceki konu ile ilintili orta ölçekli uygulama yazılacaktır.