Java Gelişim Haritası ile Mükemmel Yazılımcı Olmak

Java Gelişim Eğrisi

JAVA GELİŞİM HARİTASI İLE YAZILIMCI OLUN

Dünyada sadece bizim uygulamaya koyduğumuz Java Gelişim Haritası tekniği, ilk olarak kişilerin eğilim analizini yaparak kişiye gelişim için öğrenme puanı ve eşik gelişim puanı tanımlıyor. Eğitim içinde kişiye verilen ödevler, kod incelemeleri, testler gibi etkinlikler incelenerek; bu etkinliklerden elde edilen puan ile kişinin gelişim haritası çıkartılıyor ve kişinin eksik olduğu, anlamakta güçlük çektiği kısımlar nokta atışı tespit edilebiliyor. Ayrıca bu sistem kişinin yazılım alanında eğiliminin olduğu konuları da ortaya koyarak öğrenicinin yönlendirilmesini kolaylaştırıyor. Evet sen bile yazılım öğrenebilirsin…

Eğitim Analizi Nedir, bize ne faydası var ?

Java Eğitim Analizi, biz eğitmenler için;

 • Öğrenci profili çıkartmak,
 • Öğrencinin eğilimlerini belirlemek,
 • Anlama Kapasitesini ölçmek,
 • Öğrenme tipini tespit etmek,
 • Öğrenme hızını belirlemek

noktalarında faydalı olmaktadır. Yazılım eğitimi almak için kişinin sayısal ve mantıksal analiz konularında yatkınlığının olması önemlidir. Yani programlama için kişinin sayısal eğiliminin olması bir zaruri-yet olarak görünmektedir. Aslında bu doğru bir kanı değildir, ancak çok önemli bir kriterdir.

Biz Java Eğitim Analizi sonucunda çıkan sonuca göre öğrencinin eğitim planlamasını yapıyoruz. Yani aklınızda şu gibi sorular olabilir;

 • Bu Yaştan sonra yazılım öğrenebilir miyim?
 • Ben sayısaldan hiç anlamam nasıl kodlama yapacağım?
 • İşlem hesaplama, kod ezberleme çok zor nasıl yapabilirim ki?
 • Hiç kafama yatmıyor çok karışık şeyler…

tüm bu sorularınızı ve sizi anlıyoruz. Size hayal satmıyoruz tabi ki, ancak eğer sizde isterseniz doğru planlama ile yazılım öğrenebileceğinizi söylüyoruz. Bu eğitim süreci hiçte kolay olmayacak ve kişisel becerilerinize göre uzunda sürebilecek.

Eğitim Analizini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öğrenciye uyguladığımız analiz sonucunda kişisel bir eğitim programı belirliyoruz. Bu program tamamen kişinin isteğine be hızına bağlı olarak değişiyor. Biz her konu için “Konu Kavrama Durumu”  olarak isimlendirdiğimiz bir puanlama sistemi kullanıyoruz. Bu sistemde sırası ile şu adımlar uygulanır;

 1. Yeterli süre içinde öğrenciye gerekli eğitim  verilir,
 2. Eğitim sonunda öğrenciye problem çözme odaklı örnek kodlama sınavı yapılır.(sınav java eğitim analizi notuna göre belirlenir.)
 3. Hazır kod üzerinde değişiklik yapma odaklı sınav.
 4. Hazır kod üzerinde hatalı olan kodu bulmak ve sorunu çözme odaklı sınavlar

tüm bu sınavlar, belli sürelere(1 – 5 dk, 5 – 15 dk, 15+ dk) riayet edilecek şekilde puanlanarak konu sonunda öğrenciye Konu Kavrama Puanı verilir. Bu puan bizim için çok değerlidir çünkü öğrencinin konuyu kavrama durumunu verir.

Peki öğrenci konu kavrama testinden kalır ise ne olacak nasıl bir yol izlenecek?

Öğrenci eğitim sonunda yapılan konu kavrama testinden geçemez ve düşük puan alırsa ilk bakılacak olan şey, test puanını kişinin öğrenme sınırının altında olup olmadığıdır.Eğer öğrenci öğrenme sınırının altında puan almış ise sonra ki adımda alınan puanın öğrencinin baz puanının altında olup olmadığının tespit edilmesidir. Çünkü kişi öğrenme sınırının altında puan almış ise konuyu mantık olarak kavramış ancak kodlama ve sistemin işlevselliğine tam vakıf olamamış demektir, bu durumda kişiye uygulanacak tekrar eğitimi farklı olacaktır. Eğer öğrenci baz değerinin altında bir puan almış ise öğrenciye verilen standart  eğitim işe yaramamış öğrencinin algı eğilimi farklı yönde gelişmiş demektir. Bu durumda öğrencinin farklı algılama yöntemlerinin belirlenerek, bu doğrultuda eğitimin şekillendirilmesi gerekmektedir.

Vermekte olduğumuz eğitim içinde, öğrencinin tümleştirilmiş konuları kavramadan diğer konuları işlenmesi engellenmiştir. Konusal ve kavramsal bütünlük oluşturan dersler anlaşılmasa bile önce maruz bırakma tekniği ile kişinin bilinç altına işlenecek daha sonra geriye anımsama yöntemi ile anlamsal bütünlük sağlayacak şekilde eğitime devam edilecektir.

Java Gelişim Haritası Nasıl Oluşturuluyor ?

Java Gelişim Haritası, aslında Eğitim Analizinin sonucudur ve bize kişinin eğitim durumunu grafiksel olarak bildirir. Bir öğrencinin ilk bakışta eğitimin içeriğine olan uyumunda mı bir sorun var yoksa eğitim şeklinin örenciye uygulanamaması ile ilgili bir sorun mu var bunu görmemizi kolaylaştırır. Harita da iki adet doğru hat çizgimiz bulunmaktadır, bu çizgilerden ilki(Öğrenme Sınırı) öğrencinin öğrenme sınırıdır ve eğitime olan adaptasyonunu eğitim hızını verir. İkinci çizgi(Öğrenci Baz Değeri) eğitimin öğrenciye uygun olup olmadığını eğitim içeriği yoğunluğunun ve hızının uygunluğunu belirtir.

Harita içinde, iki adet eğri bulunmaktadır bu iki eğri kişinin kodlama ve algılama durumlarını belirtmektedir. Bu iki eğrinin doğru değerlendirilmesi eğitimin şeklini ve kalitesini yükseltecektir.

Kimlere Uygulanabilir ?

Bu eğitim içerikleri ve Yazılım dersleri her kesimden öğrenciye uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kişinin isteği ve adaptasyonunun maksimum olmasıdır. Bu Eğitim her şeyi doğru planlasa dahi öğrencinin gayreti asıl belirleyici olacaktır. Eğitimimizin temelinde Tam Öğrenme Modeli(Benjamin Bloom) bulunmaktadır, ancak eğitimimiz tarz olarak ve eğitim modelinden daha üstün ve etkindir. Uygun şartlarda herkese yazılımı öğretebiliriz.

Nasıl Hizmet Veriyorsunuz ?

 • Eğitim hizmetimizi birebir bireysel yada grup olarak verebiliyoruz.
 • Uzaktan eğitim tarzında gerekli bilgiler ve içerikler hazırlandıktan sonra verebiliyoruz.
 • Eğitim Kurumlarına Sistemimizin altyapısını oluşturmak üzere danışmanlık hizmeti verebiliyoruz.

Hizmetlerimizin içeriği, eğitim şeklinin detayları, ücret ve diğer sorunlarınız için yorum yazabilir ve bize ulaşabilirsiniz.